Info o zespole: Stomil Olsztyn | Sezon 2020/21

Stomil Olsztyn
Nazwa klubu: Stomil Olsztyn
Strona WWW klubu: www.oks1945.pl/
Nazwa zespołu: Stomil Olsztyn
Krótka nazwa: StO
Strona WWW zespołu: www.oks1945.pl/

 Historia
Sezon Liga Pozycja Rozegrane Punkty Z/R/P Bramki Zawodnik
1974/75 I liga 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2020/21 I liga 14 25 26 7/5/13 24:38 0
2014/15 I liga 7 34 49 12/13/9 47:47 1
2001/02 Ekstraklasa 8 1 6 0/1/0 0:0 1
2000/01 Ekstraklasa 2 1 3 1/0/0 3:1 2
1999/00 Ekstraklasa 5 1 3 1/0/0 1:0 1
1998/99 Ekstraklasa 14 1 0 0/0/1 0:1 2
1997/98 Ekstraklasa 3 1 3 1/0/0 3:0 0
1996/97 Ekstraklasa 11 1 0 0/0/1 1:2 1
1995/96 Ekstraklasa 7 1 3 1/0/0 1:0 2
1994/95 Ekstraklasa 9 1 1 0/1/0 2:2 2